Tổng công ty

HAIAU TIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 19/04/2022, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 đã diễn ra với những nội dung chính, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt

HAIAU TIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HAIAU TIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ngày 19/04/2022, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 đã diễn ra với những nội dung chính, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hải Âu : Lễ trao nhà tình thương Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An năm 2017

Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và thực hiện chủ trương của Nhà nước, Quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hải Âu đã phối hợp với UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức

Hải Âu TIC hoàn thành thủ tục nhập máy bay MI 172 cho VNH South tạI sân bay Vũng Tàu

19h Ngày 15/11/2017, Hải âu đã hoàn thành thủ tục nhập 2 máy bay Mi-172c ủa Công ty Trực thăng Miền Nam (VNH South) đã chuyển trường an toàn từ Dumai và Pekanbaru – Indonesia về đến Sân bay Vũng Tàu, kết thúc thành công hợp đồng cung cấp dịch vụ bay cứu hỏa cho Chính phủ Indonesia. Hải Âu TIC làm thủ tục