Tổng công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hải Âu : Lễ trao nhà tình thương Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An năm 2017

Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và thực hiện chủ trương của Nhà nước, Quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hải Âu đã phối hợp với UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức Lễ trao tặng nhà tình thương cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hải Âu 
Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hải Âu

Trong những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế kết hợp với Quốc phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hải Âu có nhiều hoạt động đã chú trọng thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa,  trao tặng nhà tình thương đã thể hiện sự quan tâm, tinh thần và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hải Âu đối với những người có công với đất nước, gia đình thương binh, liệt sĩ, đồng thời giúp những hộ gia đình chính sách đang khó khăn về nhà ở có được mái nhà ấm áp để yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.