Corporations

Logistics

HAIAU TIC hiện là thành viên chính thức của Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, được cấp phép hoạt động trên lĩnh vực khai thuê hải quan, giao nhận hàng hoá quốc tế. Chúng tôi tự hào có đội ngũ nhân viên am hiểu sâu rộng về thị trường, qui trình xuất nhập khẩu hàng hoá, đặc biệt có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu đường hàng không. Quy trình làm việc của chúng tôi không chỉ chắc chắn rằng nhu cầu Xuất nhập khẩu được xử lí nhanh chóng mà còn hoàn toàn phù hợp với luật pháp và chính sách thị trường.

HAIAU TIC mong muốn rằng những vấn đề, giải pháp cần thiết trong kinh doanh của bạn có thể được tìm ra và xử lí một cách có hiệu quả khi sử dụng dịch vụ Logistics của chúng tôi